Een weide verhuren: wetgeving en valkuilen

//

Tom Goemaere

Je hebt een weide die je eigenlijk niet nodig hebt of gebruikt en wil deze verhuren. Is het zo eenvoudig als gewoon een huurcontract opstellen en verhuren? Nee, er zijn namelijk enkele gevaarlijke valkuilen als je dit doet. Zo kan de huur automatisch onder de strengere voorwaarden van de pachtwetgeving vallen. 

Deze huurwetgeving heeft veel lagere maximale verhuurprijzen en strenge regels waar je als verhuurder moet aan voldoen. Een goede reden dus om extra voorzichtig te zijn als je je weide wil verhuren. 

Wil je de juiste weide verhuren wetgeving toepassen en geen onaangename financiele verrassingen hebben? Vertrouw dan op een van onze juristen om het verhuurcontract van je weide op te stellen of te controleren. Contacteer ons op info@jouwjurist.be of via de contactpagina. 

Of download onze zelf in te vullen overeenkomst voor het verhuren van een weide voor slechts 29,95.

Weide verhuren wetgeving aan particulieren: ons advies

Bij het verhuren van weides aan particulieren is het belangrijk om te begrijpen dat niet altijd de landbouwpachtwetgeving van toepassing is. Dit hangt af van de status van de huurder. 

Als de huurder geen landbouwer van beroep is, valt de verhuur niet onder de landbouwpachtwetgeving. Dit betekent dat bij verkoop van de weide of wanneer de eigenaar andere plannen heeft met het land, de bescherming van de landbouwpachtwet niet geldt.

Belgie wetgeving weide verhuren

Een goed huurcontract is cruciaal

Doorgaans wil je dat het contract niet onder deze pachtwet valt. Voor particuliere huurders is een goed omschreven huurcontract dus cruciaal. Dit contract moet duidelijk de voorwaarden van de huur vastleggen. Denk maar aan de duur van de huurperiode, de huurprijs en de specifieke gebruiksvoorwaarden van de weide. Ook is het een goed idee om ontbindende voorwaarden in de overeenkomst op te nemen als extra bescherming. 

Verhuur aan een landbouwer

In het geval van verhuur aan een landbouwer moet men echter voorzichtiger zijn. De landbouwpachtwetgeving biedt extra bescherming aan landbouwers, waaronder het recht op een langere huurperiode en beperkingen op de opzegmogelijkheden door de verhuurder. 

Dit kan implicaties hebben voor de flexibiliteit en controle van de verhuurder over het land. Zo wordt het opeens een stuk moeilijker om de overeenkomst op te zeggen of te herzien. 

Vraag om professioneel advies

Kortom, bij het verhuren van weides aan particulieren is het aan te raden om een helder en gedetailleerd huurcontract op te stellen dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden. Op die manier voorkom je dat je onder een ongunstige wetgeving weide verhuren valt. 

Wanneer je toch wil verhuren aan landbouwers is het belangrijk om bewust te zijn van de extra beschermingen die de landbouwpachtwetgeving biedt aan je huurder. 

In beide gevallen kan professioneel juridisch advies waardevol zijn om te zorgen dat alle partijen goed beschermd zijn en de overeenkomst aan alle wettelijke vereisten voldoet. Jouw Jurist staat je graag bij in het opstellen of nakijken van een geldig verhuurcontract voor je weide. 

Wetgeving weide verhuren paarden

Wat met weide verhuren voor paarden? 

Veel grondeigenaren kiezen ervoor hun grond te verhuren aan particuliere paardenhouders. Dit geeft hen namelijk heel wat meer controle over de huurvoorwaarden voor de weide verhuur. 

Volgens de wetgeving kunnen zij zelf de duur van de overeenkomst bepalen, de huurprijs vrij overeenkomen en hebben de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. Dit biedt voor de verhuurder van de weide een belangrijke flexibiliteit.

Bij het verhuren van weides voor paarden is het eveneens belangrijk om rekening te houden met de Pachtwet van 1958. Zoals gesteld geeft deze wet landbouwers meer rechten op agrarische gronden die ze bewerken maar niet bezitten. Dat zijn heel ingrijpende rechten zoals lage en wettelijk vastgelegde maximale pachtprijzen, en een voorkooprecht bij verkoop door de eigenaar. 

In het beginsel val je echter voor het houden of fokken van rijpaarden niet onder de Pachtwet wanneer je je weide gaat verhuren voor dat doel. Let op, voor trekpaarden bestaan er wel mogelijkheden binnen de pachtwet waardoor het van belang is dit duidelijk in het contract te voorzien of uit te sluiten.

Relevante wetgeving weide verhuren aan landbouwer in België

Het verhuren van landbouwgrond leidt mogelijk tot de toepassing van de Pachtwet wanneer je verhuurt aan een landbouwer. Dit heeft aanzienlijke gevolgen zoals: 

1. een huurtermijn van negen jaar

2. beperkte opzegmogelijkheden

3. maximale huurprijzen. 

Om te vermijden dat je onder deze pachtwet valt als je aan een landbouwer verhuurt, kan de grond kosteloos ter beschikking gesteld worden, wat dan als een bruikleen geldt en niet als pacht. Dit is echter alleen mogelijk als de grond niet voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt.

Een recent arrest van het Hof van Cassatie illustreert echter de complexiteit van deze materie en het risico dat deze benadering heeft. In de specifieke zaak werd een overeenkomst voor grondgebruik aanvankelijk niet als pacht beschouwd. Het Hof besliste dat het toch om pacht ging omdat de overeenkomst niet expliciet vermeldde dat de Pachtwet uitgesloten was. 

Dit benadrukt het belang van duidelijke overeenkomsten: zo is bezetting ter bede alleen geldig als expliciet wordt aangegeven dat de Pachtwet niet van toepassing is, en dit enkel in afwachting van bepaalde gebeurtenissen.

Geef een reactie