Wat moet er in de algemene voorwaarden staan? Een essentiële checklist

//

Jouw Jurist

Algemene voorwaarden (ook wel: “de kleine lettertjes”) zijn de juridische bepalingen die van toepassing zijn op de contracten en overeenkomsten die je met je klanten aangaat. Ze bevatten de spelregels en afspraken die de rechten en verplichtingen van beide partijen vastleggen. Maar wat moet er nu eigenlijk precies in de algemene voorwaarden staan? In deze blogpost overlopen we de essentiële onderdelen die niet mogen ontbreken.

Onthoud wel dat elk bedrijf verschillend is en er soms sector- of situatiespecifieke clausules in de algemene voorwaarden moeten worden opgenomen. In deze post beperken we ons tot de onderdelen die in zo goed als alle algemene voorwaarden moeten staan.

1. Definities

Vooraan de algemene voorwaarden worden vaak de belangrijkste termen en begrippen die in de algemene voorwaarden worden gebruikt, gedefinieerd. Door het opnemen van definities wordt duidelijk wat er precies wordt bedoeld met bepaalde termen en kunnen mogelijke misverstanden worden voorkomen. 

Enkele voorbeelden van termen die kunnen worden opgenomen zijn “ondernemer”, “klant”, “producten”, “diensten”, “overeenkomst” en “website”. Het is raadzaam om deze definities zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te formuleren, zodat er geen ruimte is voor interpretatieverschillen. 

Door het verstrekken van heldere definities creëer je een gemeenschappelijk begrip tussen jou en je klanten en bevorder je een transparante en eerlijke communicatie. Je vermijdt ook latere discussies over de gebruikte termen.

2. Identificatie van de partijen

Het is belangrijk om je bedrijf duidelijk te identificeren in de algemene voorwaarden. Vermeld de naam, het adres, BTW-nummer en eventueel andere relevante gegevens. Op deze manier weten klanten met wie ze zaken doen en kunnen ze contact met je opnemen indien nodig. 

Extra tip: vermeld de contactgegevens van je klantendienst.

3. Toepasselijkheid, aanbod en aanvaarding

Na de identificatie van de partijen is het belangrijk om in de algemene voorwaarden regels vast te leggen met betrekking tot de toepasselijkheid, het aanbod en de aanvaarding van overeenkomsten. Deze regels bieden duidelijkheid over hoe contracten tot stand komen en welke voorwaarden van toepassing zijn.

  • Toepasselijkheid: Geef aan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van producten of diensten. Het is raadzaam om te vermelden dat eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden alleen geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.
  • Aanbod: Leg uit hoe een aanbod tot stand komt. Vermeld dat je als ondernemer vrij bent om aanbiedingen in te trekken of te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Specificeer ook dat aanbiedingen vrijblijvend zijn, tenzij anders vermeld.
  • Aanvaarding: Beschrijf hoe de aanvaarding van een aanbod plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke bevestiging, elektronische communicatie, betaling of het plaatsen van een bestelling via je website. Verduidelijk dat de aanvaarding leidt tot het tot stand komen van een bindende overeenkomst tussen de partijen.

Het is van groot belang om deze regels op een heldere en begrijpelijke manier te formuleren, zodat klanten weten wat er van hen wordt verwacht en welke juridische gevolgen de toepasselijkheid, het aanbod en de aanvaarding met zich meebrengen.

Het biedt ook bescherming voor jou als ondernemer, omdat het de voorwaarden bepaalt waaronder je producten of diensten aanbiedt en levert. Vergeet niet om eventuele specifieke situaties of uitzonderingen waar jouw bedrijf mee te maken heeft, op te nemen in deze paragraaf om volledigheid en transparantie te waarborgen.

4. Herroepingsrecht

Naast de regels omtrent toepasselijkheid, aanbod en aanvaarding is het van belang om in de algemene voorwaarden aandacht te besteden aan het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geeft consumenten het recht om binnen een bepaalde periode, meestal 14 dagen, een overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

5. Leverings- en betalingsvoorwaarden

Beschrijf de leverings- en betalingsvoorwaarden duidelijk in je algemene voorwaarden. Vermeld de prijzen, betalingsmethoden, levertijden en eventuele verzendkosten. Ook is het belangrijk om te vermelden wat er gebeurt in geval van vertraging of annulering van de levering. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt misverstanden met klanten.

6. Aansprakelijkheid en garantie

Neem een bepaling op over aansprakelijkheid en garantie. Geef aan in hoeverre je aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van je producten of diensten. Verduidelijk ook de garantievoorwaarden die van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de termijn waarbinnen klachten moeten worden gemeld en hoe je omgaat met reparaties of vervangingen.

7. Intellectuele eigendom

Indien relevant voor je bedrijf, vermeld dan hoe je omgaat met intellectuele eigendom. Geef aan dat het gebruik van bijvoorbeeld logo’s, merknamen, content of software zonder toestemming verboden is. Ook is het belangrijk om te vermelden dat de intellectuele eigendomsrechten van de door jou geleverde producten of diensten bij jou blijven, tenzij anders overeengekomen.

Wat in algemene voorwaarden

8. Privacy en gegevensverwerking

Met de opkomst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ook bekend als de “GDPR”) is het essentieel om een sectie over privacy en gegevensverwerking op te nemen in je algemene voorwaarden. Leg uit hoe je omgaat met persoonlijke gegevens, welke gegevens je verzamelt, met welk doel je ze verzamelt en hoe je ze beveiligt. Verwijs ook naar je privacyverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Onze freelance juristen helpen je graag met een sluitende privacy policy op te stellen.

9. Beëindiging en opschorting

Neem een bepaling op over de mogelijkheid tot beëindiging of opschorting van de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn bij wanbetaling of schending van de voorwaarden. Geef duidelijk aan onder welke omstandigheden je het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen of op te schorten, en welke gevolgen dit heeft voor beide partijen.

10. Klachten en geschillen

Een belangrijk aspect om in de algemene voorwaarden op te nemen, is de procedure voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Hoewel je als ondernemer er natuurlijk naar streeft om klachten te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk kader te bieden voor het geval er toch een geschil ontstaat.

11. Overige bepalingen

Naast de bovengenoemde essentiële onderdelen kunnen er nog andere bepalingen relevant zijn voor jouw specifieke bedrijf. Denk aan clausules met betrekking tot overmacht, wijzigingen van de voorwaarden, overdracht van rechten en verplichtingen, en geheimhouding. Overweeg ook het opnemen van een forumkeuze- en rechtskeuzeclausule om aan te geven welk recht van toepassing is en welke rechtbank bevoegd is bij geschillen.

Conclusie

Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een juridisch expert of ecommerce jurist om ervoor te zorgen dat je voorwaarden aan alle wettelijke vereisten voldoen. Wees transparant, eerlijk en zorg ervoor dat je voorwaarden redelijk zijn. Op deze manier creëer je een solide basis voor je bedrijf en minimaliseer je potentiële juridische geschillen met klanten. 

Vergeet niet dat algemene voorwaarden kunnen verschillen per land en per branche, dus het is belangrijk om de wetgeving en regelgeving in jouw specifieke situatie te raadplegen. Neem de tijd om je algemene voorwaarden zorgvuldig op te stellen, want ze vormen een belangrijk instrument om je bedrijf op een juridisch correcte en professionele manier te runnen.

De juristen van Jouw Jurist kunnen je helpen met het opstellen van wettelijk correcte en waterdichte algemene voorwaarden. Stuur ons gerust een e-mail op info@jouwjurist.be

Geef een reactie