Verhuren aan zelfstandige in bijberoep – wat moet je weten

//

Jouw Jurist

Dat het verhuren aan een vennootschap anders is dan het verhuren aan een particulier is duidelijk. Maar wat als je huurder een zelfstandige in bijberoep is of een particulier die tijdens de huur begint met een bijberoep uit te oefenen. In deze blog bespreken we wat de belangrijkste zaken zijn om rekening mee te houden wanneer je wilt verhuren aan een zelfstandige in bijberoep.

Heb je nood aan een advies op maat of wil je dat je huurcontract door een expert wordt opgesteld of gecontroleerd? Wij voorzien je al van een op maat geschreven huurcontract voor 295,- excl. btw.

Jouw Jurist helpt je graag met een sluitende juridische oplossing binnen je budget. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag snel verder. 

De gevolgen van verhuren aan een zelfstandige in bijberoep

Er is een belangrijk verschil tussen het verhuren aan particulieren en het verhuren aan bedrijven. Je betaalt als verhuurder in de regel heel een veel hoger belastingpercentage bij een zakelijke verhuur. Verhuur je aan een zelfstandige in bijberoep die de woning (deels) voor zijn zaak gebruikt, dan valt de huur in principe onder dit hogere belastingtarief. 

Fiscale gevolgen Verhuren aan zelfstandige in bijberoep

Hoe vermijd je de hogere belasting

Het is raadzaam om in de huurovereenkomst expliciet op te nemen dat het gehuurde goed uitsluitend bestemd is als hoofdverblijfplaats voor de huurder en diens gezin. Daarnaast is het cruciaal om duidelijk te vermelden dat het uitvoeren van professionele activiteiten in het gehuurde goed niet is toegestaan.

Een dergelijke bepaling biedt bescherming tegen mogelijke fiscale consequenties. Mocht een autoriteit vaststellen dat er toch professionele activiteiten worden uitgevoerd in het gehuurde goed, dan is het verstandig om overeen te komen dat de huurder verantwoordelijk is voor alle bijkomende kosten, lasten en belastingen die hieruit voortvloeien en die normaal gesproken voor rekening van de verhuurder zouden komen. Dit zorgt voor een extra laag van zekerheid en beschermt de verhuurder tegen onverwachte financiële verplichtingen.

Belang van deze voorwaarden

Door deze voorwaarden duidelijk in de huurovereenkomst op te nemen, kunnen verhuurders zichzelf beschermen tegen mogelijke fiscale risico’s die voortkomen uit het gebruik van hun eigendom voor professionele doeleinden. Het is een belangrijke stap in het waarborgen van de financiële en juridische veiligheid van de verhuurder.

Wat met de huurbelasting als ik aan een zelfstandige in bijberoep verhuur

De fiscale implicaties voor verhuurders zijn aanzienlijk wanneer een zelfstandige in bijberoep hun vastgoed beroepsmatig gebruikt. Dit omdat de belastingheffing aanzienlijk kan verschillen afhankelijk van het gebruik van het vastgoed. Bij zakelijk gebruik betaal jij als verhuurder een (veel) hoger belastingtarief 

Belastingheffing op basis van kadastraal inkomen bij privégebruik

Bij privégebruik van de huurwoning is de belasting gebaseerd op het kadastraal inkomen. Dit is een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld en weerspiegelt de gemiddelde jaarlijkse nettohuurwaarde van het vastgoed. 

Het is een relatief eenvoudige en voorspelbare manier van belastingheffing, die vaak als gunstig wordt beschouwd door verhuurders vanwege de duidelijkheid en lage percentage.

Belasting op werkelijke huurinkomsten bij beroepsmatig gebruik

De situatie verandert radicaal wanneer een zelfstandige in bijberoep de woning beroepsmatig gebruikt. In dit geval wordt de belasting geheven op de werkelijke huurinkomsten. 

In andere woorden, alle ontvangen huur, minus de toegestane kosten, wordt opgenomen in de belastbare inkomsten van de verhuurder.

Hogere belastingaanslag en administratieve verplichtingen

Zakelijk verhuren kan dus leiden tot een hogere belastingaanslag, aangezien de werkelijke huur vaak hoger is dan het kadastraal inkomen. 

Bovendien brengt deze methode meer administratieve verplichtingen met zich mee, omdat de verhuurder nauwkeurige administratie moet bijhouden van de huurinkomsten en -uitgaven.

Het belang van kennis en professioneel advies

Het is dus essentieel voor verhuurders om goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van te verhuren aan zelfstandigen in bijberoep. Het verschil in belastingheffing helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over het verhuren van hun vastgoed en het plannen van hun financiën. 

Daarnaast is het raadzaam om professioneel advies in te winnen om te zorgen voor naleving van alle fiscale verplichtingen en om optimaal gebruik te maken van mogelijke voordelen van particulier gebruik.

Verhuren aan zelfstandige in bijberoep België

Conclusie van verhuren aan zelfstandige in bijberoep

Het onderscheid tussen verhuren aan particulieren en verhuren aan een zelfstandige in bijberoep is groot. Vooral de hogere belastingtarieven bij zakelijke verhuur springen er uit. 

Voor verhuurders van woningen is het dus van belang om in de huurovereenkomst duidelijk te stipuleren dat het pand enkel dient als hoofdverblijfplaats en dat professionele activiteiten niet zijn toegestaan. 

Deze maatregel beschermt jou tegen mogelijke fiscale gevolgen en zorgt ervoor dat je geniet van de gunstigere voorwaarden van particuliere huur. Mocht er toch zakelijk gebruik plaatsvinden, dan is het raadzaam om de huurder verantwoordelijk te stellen voor eventuele extra kosten en belastingen door een huurverhoging in het contract te zetten. 

Wil je er zeker van zijn dat je onder het gunstige stelsel van de huur aan particulieren blijft vallen, dan kan een van onze juristen je bijstaan. Neem nu vrijblijvend contact op via info@jouwjurist.be en wij helpen je graag snel verder.

Vaak gestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen verhuren aan een zelfstandige in bijberoep en een particulier?

Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in de fiscale implicaties. Bij het verhuren aan zelfstandigen in bijberoep die het pand beroepsmatig gebruiken, kan de belastingheffing hoger zijn en gebaseerd op de werkelijke huurinkomsten in plaats van het kadastraal inkomen. Om hetzelfde netto bedrag over te houden moet je dus een (significant) hogere huurprijs regelen. 

2. Hoe kan ik als verhuurder de hogere belasting vermijden?

Zorg ervoor dat in de huurovereenkomst expliciet staat dat het pand uitsluitend bestemd is als hoofdverblijfplaats en dat het uitvoeren van professionele activiteiten niet is toegestaan. Ook het opnemen van een ontbindende voorwaarde en een huurprijsherziening helpen om fiscale risico’s te vermijden of te mitigeren.

3. Wat als de huurder tijdens de huurperiode een bijberoep begint?

Het is belangrijk om de situatie individueel te bekijken en mogelijk het huurcontract aan te passen om te voldoen aan de fiscale vereisten. Zo bescherm je jezelf als verhuurder tegen onvoorziene fiscale gevolgen.

Geef een reactie