Het verhuren van je landbouwgrond – juridische tips

//

Jouw Jurist

Wil jij je landbouwgrond verhuren op een juridisch correcte en veilige manier? Dan zit je hier op de juiste plek.

In dit artikel delen we enkele nuttige tips die je helpen om je landbouwgrond zonder problemen te verhuren. We gaan het bijvoorbeeld hebben over hoe je de juiste huurder kunt vinden, welke overwegingen je moet maken en hoe je een succesvolle en vruchtbare relatie met je huurder kunt opbouwen.

Wil je dat een expert je advies op maat geeft of wil je een huurcontract voor landbouwgrond laten opstellen of nakijken? Neem dan contact op via het onderstaande formulier en wij helpen je zo snel mogelijk verder! 


Wat is de pachtwet

Wanneer je je landbouwgrond wilt verhuren is het erg belangrijk dat je de pachtwet overweegt. De pachtwet is een wet die de belangen van zowel de verhuurder als de pachter (huurder) beschermt. 

Een pachtovereenkomst, zoals gedefinieerd door de Pachtwet, is een contract waarbij de pachter het recht krijgt om een stuk land of een landbouwbedrijf te gebruiken in ruil voor een pachtprijs.

De pachter krijgt het recht om het land te gebruiken en krijgt de opbrengsten uit de teelt en het gebruik van de landbouwgrond. Het is belangrijk om te weten is dat een pachtovereenkomst in België minimaal 9 jaar duurt. Dit zorgt voor stabiliteit voor zowel de pachter, die op die manier de landbouwactiviteiten op lange termijn kan plannen, als voor de verhuurder, die zo verzekerd is van een constante pachtopbrengst.

Daarnaast is er ook een maximale pacht die je kan vragen, waardoor de opbrengst van de verhuur van je grond meestal laag uitvalt. 

Wil je dat de pachtwet niet van kracht is, omdat dat te lang is of omdat je meer huur wil vragen, dan moet je dit duidelijk uitsluiten op het contract en in de realiteit. 

Verhuren landbouwgrond contract

Schriftelijke of mondelijke pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Het is echter sterk aan te raden om een schriftelijke pachtovereenkomst aan te gaan. Hoewel een mondelinge overeenkomst in dit geval rechtsgeldig is, brengt dit natuurlijk aanzienlijke risico’s met zich mee. In geval van een conflict zijn mondelinge afspraken namelijk heel wat moeilijker te bewijzen.

Een schriftelijke pachtovereenkomst daarentegen biedt op die manier dan ook meer zekerheid voor zowel de verhuurder als de pachter. Alle voorwaarden en afspraken worden hier duidelijk op papier gezet, wat toekomstige misverstanden en geschillen kan voorkomen. Een schriftelijke overeenkomst kan ook als bewijsstuk worden ingediend in de rechtbank, in het geval er zware geschillen voorvallen.

Vaststelling van de pachtprijs bij het verhuren van je landbouwgrond

Bij het verhuren van je landbouwgrond is het vaststellen van de pachtprijs natuurlijk een erg belangrijk onderdeel van de overeenkomst. In België wordt de maximale pachtprijs doorgaans bepaald aan de hand van het kadastraal inkomen en de pachtprijscoëfficiënten. 

Het kadastraal inkomen is een waarde die de potentiële jaarlijkse netto huurwaarde van je grond vertegenwoordigt. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de pachtprijscoëfficiënten om de maximale pachtprijs te berekenen.

Het is echter erg belangrijk om te weten dat de pachtprijs regelmatig kan worden aangepast op basis van nieuwe pachtprijzencoëfficiënten. Dit houdt in dat de pachtprijs verhoogd of verlaagd kan worden, afhankelijk van economische factoren. 

De pachtprijs kan ook aangepast worden op basis van de rentabiliteit van het land. Als het land bijvoorbeeld vruchtbaarder is en hogere opbrengsten genereert, kan de pachtprijs worden verhoogd.

Fiscale aspecten en belastingen bij het verhuren van landbouwgrond

Bij het verhuren van je landbouwgrond moet je natuurlijk ook rekening houden met een aantal fiscale verplichtingen. Ten eerste moet de verhuurder het bedrag dat hij of zij ontvangt van de pachtprijs aangeven op zijn of haar belastingaangifte. Deze pachtopbrengsten worden namelijk belast als onroerend inkomen.

Daarnaast is het ook erg belangrijk om te weten dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de betaling van de onroerende voorheffing, ook bekend als de grondbelasting. Deze belasting wordt over het algemeen berekend op basis van het kadastraal inkomen van de grond. 

Het is echter ook mogelijk om in de pachtovereenkomst te bepalen dat de pachter de onroerende voorheffing moet betalen. Dit moet dan wel natuurlijk expliciet in de overeenkomst worden geschreven.

Houd er ten slotte ook nog eens rekening mee dat de pachtopbrengsten onderhevig kunnen zijn aan sociale bijdragen. Het is daarom ook erg aan te raden om je goed te informeren en eventueel professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan al je fiscale verplichtingen voldoet.

Pachtprijs in natura

Het is ook mogelijk is om de pachtprijs in natura te betalen? Dit wil zeggen dat de pachter betaalt in de vorm van landbouwproducten in plaats van met geld. Dit kan een aantrekkelijke optie zijn, vooral wanneer je als verhuurder ook betrokken bent bij landbouwactiviteiten. Als landbouwer kan je namelijk baat hebben bij het ontvangen van gewassen in plaats van contant geld.

Het is echter wel belangrijk om een duidelijke overeenkomst te hebben over de soorten en hoeveelheden producten die als betaling zullen dienen. Deze vorm van betaling moet dan ook expliciet in de pachtovereenkomst worden geschreven.

Pachtwet landbouwgrond landbouw

Juridische overwegingen bij het verhuren van een landbouwgrond

Bij het verhuren van landbouwgrond moet je ook een aantal juridische aspecten in het achterhoofd houden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je volledig op de hoogte bent van de pachtwet en andere relevante wetten en regelgevingen om ervoor te zorgen dat je pachtovereenkomst wettelijk bindend is en je juridisch beschermd bent.

Je moet natuurlijk ook rekening houden met lokale gebruiken bij het bepalen van de betalingswijze en -termijnen voor de pachtprijs. In sommige regio’s kan het bijvoorbeeld gebruikelijk zijn om de pachtprijs jaarlijks of halfjaarlijks te betalen, terwijl in andere regio’s betalingen om het kwartaal de norm kunnen zijn.

Het is sterk aan te raden om juridische bijstand te zoeken wanneer je met specifieke vragen of situaties te maken krijgt wanneer je je landbouwgrond wilt verhuren. Juridische professionals kunnen je namelijk helpen bij het opstellen van een waterdichte pachtovereenkomst, het onderhandelen over de pachtprijs, en ze kunnen optreden als bemiddelaar bij eventuele geschillen.

Conclusie landbouwgrond verhuren

Wanneer je in België landbouwgrond wilt verhuren is het belangrijk dat je een grondige kennis hebt van zowel de financiële als juridische aspecten. Van het opstellen van een wettelijk bindende pachtovereenkomst tot het vaststellen van een eerlijke pachtprijs en het voldoen aan fiscale verplichtingen, er zijn een heleboel aspecten waar je rekening mee moet houden om zowel je rechten als je investeringen te beschermen.

Het kan trouwens ook nuttig zijn om alternatieve betalingsmethoden, zoals betaling in natura, te overwegen, afhankelijk van je specifieke omstandigheden. Het is tot slot ook sterk aan te raden om professionele juridische en financiële hulp in te roepen om ervoor te zorgen dat je volledig voldoet aan alle eisen en verplichtingen die komen kijken bij het verhuren van je landbouwgrond.

Wil je een expert onder de arm nemen die kennis van zaken heeft? Neem dan nu contact op met Jouw Jurist! 

Geef een reactie