Jurist omgevingsrecht

Juridisch advies op maat rond omgevingsrecht

Jouw Jurist is gelegen in Gent en Zulte bij Deinze met een sterke kennis in het omgevingsrecht. Als je op zoek bent naar een jurist in het omgevingsrecht in Vlaanderen zit je bij ons op het juiste adres. 

Ons kantoor heeft meerdere juristen die gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht met de nodige expertise om je te adviseren in omgevingsrechtelijke kwesties. 

Wij ondersteunen zowel particulieren als ondernemingen met hun vragen rond stedenbouw en milieurecht. Wij kunnen je hierbij adviseren en je risico´s in kaart brengen. 

Jouw Jurist is hét juridische kantoor omgevingsrecht in je regio waar de cliënt op de eerste plaats staat.
Heb je een vraag over omgevingsrecht of vraag je je af hoe we je kunnen helpen? Dan kan je ons vrijblijvend contacteren met onderstaande formulier of via info@jouwjurist.be

Freelance jurist omgevingsrecht

Spreek met een jurist

Neem nu contact met ons op, en wij bespreken graag wat we voor je kunnen doen.


Hoe kunnen onze juristen je helpen bij je vragen over omgevingsrecht? 

Bezwaren en beroepen inzake omgevingsvergunningen

Wil je een bezwaar aantekenen tegen een omgevingsvergunning, of wil je in beroep gaan tegen een onterechte weigering? Wij geven advies over de mogelijkheden.  

Procedures rond verkavelingen

Om een bouwgrond in twee loten te splitsen en te verkopen als bouwgrond, heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden nodig. Wij helpen je een weg te vinden in de juridische procedures die je moet doorlopen om een omgevingsvergunning te krijgen. 

Procedures rond planwijzigingen

Onze juristen hebben alle kennis in huis om advies te verlenen  inzake problemen rond planwijzigingen. 

Wij kunnen je helpen in onder meer de volgende materies: 

 • Planologisch attest – Voor sommige bestaande zonevreemde ondernemingen en bedrijven in Vlaanderen kan dankzij het planologisch attest een oplossing gevonden worden. Wij helpen met de aanvraag van een planwijziging. 
 • Planbaten – Met planbaten wordt een vermeerdering van waarde van je perceel bedoeld, wanneer dit door een bestemmingswijze gebeurd is. 
 • In sommige gevallen is er sprake van een planbatenheffing. Dit is een heffing die eigenaars van een perceel verschuldigd zijn wanneer dit door een bestemmingswijziging een potentiële meerwaarde krijgt. 
 • Planschade – Men spreekt van planschade wanneer de eigenaar van een bouwgrond een waardevermindering ondervindt wanneer de bestemming van het perceel wijzigt. 

Bezwaren en procedures rond onteigening, erfgoed

 • Onteigening – In bepaalde gevallen kan de overheid overgaan tot onteigening van een perceel. Jouw Jurist adviseert jou omtrent de mogelijkheid om de wettigheid van deze onteigening aan te vechten en/of om een hogere onteigeningsvergoeding te bekomen. 
 • Erfgoed – Wanneer je gebouw of perceel wordt aanzien als onroerend erfgoed zijn daarop een groot aantal  beperkingen van kracht. Wij geven je advies rond de aankoop en verkoop van zo een onroerend goed.

Projecten worden geplaagd door onvoorziene gebeurtenissen. Van geweigerde vergunningen tot veranderd maatschappelijk draagvlak.

Door een expert in omgevingsrecht aan je zijde te hebben heb je altijd een praktisch advies om snel mee te schakelen.

Simon Steyaert – Founding Partner

Juridische procedures inzake omgevingsvergunningen

Tegenwoordig is er geen sprake meer van de stedenbouwkundige vergunning of de milieu-, natuur- of de verkavelingsvergunning. Deze zijn nu allemaal opgenomen in de omgevingsvergunning

Als je op zoek bent naar een jurist die je kan adviseren omtrent het aanvechten of het verdedigen van een omgevingsvergunning in een juridische procedure, dan kunnen onze juristen je bijstaan.

Geschillen omtrent natuurrecht, bosrecht, bodemrecht, afvalrecht en jachtrecht

Onze juristen kunnen je bijstaan in alle niche gebieden van het omgevingsrecht. Wij kunnen je helpen in onder meer: 

 • Natuurrecht – Wij bieden juridische bijstand inzake vragen en rond e.g. de Europese Habitat en Vogelrichtlijn en de instandhoudingsdoelstellingen van deze richtlijnen. 
 • Bosrecht – Als je bomen wil kappen kom je al snel in aanvaring met het bosrecht. Omgekeerd als je een bos wil beschermen is dat ook het geval. Wij helpen je hierin wegwijs te maken. 
 • Afvalrecht – Heb je advies nodig of heb je een conflict rond afvalverwerking en beheer? Wij kunnen zowel particulieren als ondernemingen adviseren. 
 • Jachtrecht – Ligt je perceel onterecht in jachtgrond? Heb je een probleem met een (niet-)verleende jachtvergunning? Onze juristen staat klaar om je belangen te verdedigen! 

Wat is omgevingsrecht?

Het Vlaamse omgevingsrecht betreft in de eerste plaats de wetgeving rond onze fysieke omgeving. Deze wetten bevatten regels over het milieu, bossen, jagen, recreatie, landbouw, wonen en de ruimtelijke ordening. 

Omgevingsrecht behelst een ruim rechtsgebied waar iedereen wel eens mee te maken krijgt in zijn leven. Niet enkel particulieren zijn onderworpen aan het omgevingsrecht, maar ook ondernemingen en de overheid zelf moeten rekening houden met deze regels.

De voornaamste reden waarom mensen naar een jurist of advocaat stappen is voor het aanvechten van een vergunningsbeslissing van een overheidsinstantie. Omdat er tegenwoordig zoveel juridische regels zijn in het omgevingsrecht is het essentieel om naar een jurist of advocaat te gaan dat de nodige specialisatie in huis heeft om je rechten optimaal te verdedigen. 

Onze omgevingsrechtexperten kunnen je helpen met je vragen rond actuele veranderingen en wetswijzigingen en welke juridische impact deze zullen hebben op jou en/of je onderneming. Onze doorgedreven expertise helpt je om proactief procedures, boetes en andere problemen te vermijden. Wij kunnen je ook bijstaan als freelance bedrijfsjurist.

Ook aan overheidsinstanties en openbare besturen kan een jurist een advies op maat verlenen rond de wettigheid van hun plannen of bestuurlijke ingrepen. Ook wanneer het lokale beleid mogelijk in gevaar komt door de betwisting van vergunningsaanvragen kunnen wij deze adviseren en begeleiden om de juiste stappen te nemen.  

Weet je niet zeker of je juridisch probleem onderdeel uitmaakt van het omgevingsrecht? Geen probleem! 

Je kan hieronder meer uitleg en antwoorden op vaak gestelde vragen vinden over dit recht. 

Een werf dat vertraging oploopt kost al snel duizenden euro’s per dag. Een probleem snel oplossen zodat er weer kan gewerkt worden is dus een topprioriteit.

Dat snappen wij maar al te goed. Daarom zijn wij ook in het weekend beschikbaar om je onderneming bij te staan met al haar juridische noden.

Tom Goemaere– Founding Partner

De belangrijkste onderdelen van het omgevingsrecht 

Stedenbouwrecht en ruimtelijke ordening

Vanaf je iets wil bouwen, krijg je ermee te maken. Een administratieve vergunningsprocedure die lang duurt en waar grote onzekerheid mee gepaard gaat. Het stedenbouwrecht en de ruimtelijke ordening regelen voor zowel mensen als ondernemingen een heleboel belangrijke zaken. 

Jouw Jurist staat niet alleen in Gent en deinze, maar ook in de rest van Vlaanderen, ter beschikking om je advies te geven inzake: 

De Vergunningsprocedures

Wij kunnen u helpen om de eigenlijke vergunningsprocedure – zoals stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen – op te starten. 

Bouwmisdrijven en herstelvorderingen

Onze juristen helpen je met advies inzake bouwmisdrijven en herstelvorderingen. Wij helpen ook met de juridisch begeleiding van legalisatieprocedures. Zowel wanneer je recht hebt op een herstelvordering of als je er een zou moeten betalen, kunnen wij helpen door je te adviseren.

Planologie

Planologie is een steeds complexer wordend rechtsgebied. Wij kunnen je hierin adviseren, zodat je je rechten vrijwaart. We begeleiden je inzake alle juridische stappen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische attesten. 

Jouw Jurist zorgt ervoor dat je optimaal geïnformeerd bent wanneer je te maken krijgt met een planschade heffing of een planbaten heffing. Heb je te maken met een planschadevergoeding die lager uitvalt dan verwacht, of moet je volgens jou te veel betalen in het kader van een planbaten? Ons juridisch bureau is gespecialiseerd in deze materie. 

Onroerend erfgoed

Heb je een huis gekocht of verbouwd dat deel is van stads- of dorpsgezicht? Wij kunnen je adviseren over de juridische gevolgen hiervan. Ook als je aanpassingen wil aanbrengen aan een landschap of archeologisch erfgoed dat beschermd is onder de regels van de erfgoedbescherming, kunnen wij jou assisteren bij al je vragen. 

Recht van voorkoop en onteigeningsprocedures

Het is mogelijk dat je met een onteigeningsbeslissing van je eigendom geconfronteerd wordt. Ook in geval van  hoogdringendheid of wanneer je te maken krijgt met quasi-onteigening kunnen wij helpen. Wij kijken ook graag je contract na.

Wij kunnen je evenzeer juridisch adviseren wanneer je op basis van het recht van voorverkoop je gronden moet verkopen aan de overheid. 

Simon is a legal expert and I would highly recommend his services. He sticks to the time – provides you with legal documents.

– Masoum Mahmoud, CEO MittMat

Tom, has a penchant for law. His attention to detail, quick response time and ability to interpret what is required and find a solution is impressive. You have made the right choice with Tom.

– Aluxprofiel

Tom levert erg goed werk. Een sterke aanrader en we zullen zeker terugkomen als dat nodig is.

Intenseed

Milieurecht

Een ander belangrijk onderdeel van het omgevingsrecht is het milieurecht. Het milieurecht beslaat de regels inzake milieu en de bescherming van de bodem, lucht, en water. Kortom, deze regels hebben dus voornamelijk betrekking op de bescherming en het beheer van de natuur. In het milieurecht vind je dus evenzeer de regels terug rond milieustrafrecht, afval, milieuvergunningen (nu de omgevingsvergunning) en de milieuheffing. 

Wij adviseren zowel particulieren als ondernemingen omtrent de administratieve en gerechtelijke procedures die hiermee te maken hebben. Bij ons vind je juristen milieurecht die gespecialiseerd zijn in alle belangrijkste facetten van dit rechtsdomein. 

Natuurrecht en bosrecht

Het natuurrecht en bij uitbreiding het bosrecht zijn de regels die het beheer van de natuur en de bossen in Vlaanderen regelen.

Jachtrecht

 De jachtwetgeving en jachtmisdrijven maken deel uit van het bijzonder strafrecht. Het jachtrecht zelf is een deel van het milieurecht. Het omvat de regels in welke mate jij zelf of andere personen mogen jagen op jouw grond..

Bodem, materialen en afval

Heb je te maken met een verontreinigde grond of met een conflict rond sluikstorten? Ons kantoor kent het Bodemdecreet en het Materialendecreet door en door. Wij verdedigen zowel de belangen van ondernemers als particulieren. 

Milieustakingsvorderingen

Een milieustakingsvordering is een handig middel om snel en krachtig tegen een hinderverwekkende inrichting op te treden. Indien je wil optreden tegen een hinderlijke inrichting of meent dat een milieustakingsvordering misbruikt wordt tegen jouw project, dan kun je beroep doen op onze juridische experts voor deskundig advies.

Heb je een jurist nodig die gespecialiseerd is in milieurecht, stedenbouwrecht en ruimtelijke ordening? Jouw Jurist is gespecialiseerd in al deze onderdelen van het omgevingsrecht en meer!

Heb je toch nog een vraag? Stuur gerust een e-mail, en we helpen je graag verder.

Contacteer ons vrijblijvend met je vraag over je onderneming.

Contacteer ons

Vaak gestelde vragen over het omgevingsrecht

Vraag: Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is de vergunning die nodig is wanneer je bijvoorbeeld een gebouw optrekt voor jezelf of je onderneming die potentieel hinderlijk kan zijn voor de mens of het milieu. 

De omgevingsvergunning is dus hetzelfde als de vroegere bouwvergunning. Meer bepaald vervangt de omgevingsvergunning de vroegere bouwvergunning. Ook andere bekende vergunningen werden ondertussen vervangen door de huidige alomvattende omgevingsvergunning. 

De volgende vergunningen zijn nu allemaal onderdeel van de omgevingsvergunning:

 1. Stedenbouwkundige vergunning
 2. Bouwvergunning
 3. Verkavelingsvergunning
 4. Milieuvergunning
 5. Vergunning voor vegetatiewijziging

Vraag: Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Je hebt in Vlaanderen altijd een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

 1. Je wil een hinderlijke bedrijfsactiviteit van klasse 1 of 2 uitvoeren
 2. Je wil  de grond van meerdere loten opsplitsen en daarvan minimum 1 als bouwgrond verkopen. Dit is het verkavelen van een grond. 
 3. Je wil een nieuwe woning of een nieuw gebouw plaatsen

Dit zijn echter niet de enige situaties waarin een vergunning nodig is. Vaak hangt dit ook af van de lokale regels en de plannen. Het is tevens mogelijk dat voor andere werken rond de woning een meldingsplicht volstaat of er een vrijstelling is.  

Vraag: Hoe bezwaar indienen tegen omgevingsvergunning?

Zelf een bezwaar indienen tegen een geweigerde of verleende omgevingsvergunning is een complexe klus. De eerste vraag die moest gesteld worden is bij welk bestuur je je bezwaar of beroep moet indienen. 

Je mag dit ook niet te lang laten liggen. Een bezwaar tegen een omgevingsvergunning moet  binnen de 30 dagen ingediend worden. Om een beroep bij de provincie of Vlaamse regering in te stellen, heb je eveneens 30 dagen. Wanneer je rechtstreeks bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep instelt heb je een termijn van 45 dagen.  

Vraag: Wanneer is er een melding nodig in plaats van een omgevingsvergunning?

Wanneer je geen ingrijpende werken uitvoert rond je woning of aan je tuin, is de omgevingsvergunning niet nodig. Je hebt wel vaak een meldingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een veranda van minder dan 40 vierkante meter plaatst. Sommige gemeenten hebben echter wel andere regels dus het is belangrijk om deze na te kijken. 

In sommige situaties heb je geen omgevingsvergunning nodig en is er ook geen meldingsplicht. Dit is het geval voor enkele werken die specifiek omschreven zijn aan de woning. Een voorbeeld hiervan is wanneer je een niet-overdekte constructie – bijvoorbeeld een vijver – van minder dan 80 vierkante meter wil plaatsen. 

Vraag: Wat te doen bij een vervallen verkaveling?

Er zijn enkele scenario’s mogelijk wanneer je te maken hebt met een vervallen verkavelingsvergunning. 

Indien je een nieuwe verkavelingsvergunning wenst, dan kan je een nieuwe vergunningsaanvraag laten opmaken en deze indienen. Best overleg je met je gemeente om eventuele voorschriften bij te werken. 

Wil je bouwen, dan is mogelijk dat het perceel intussen een bouwzone is geworden, terwijl dit vroeger niet zo was. Dan mag je nu bouwen zonder dat je de regels van de vroegere verkaveling in acht hoeft te nemen. Zo  zou je bijvoorbeeld een plat dak kunnen plaatsen, waar dit onder de vroegere vergunning verboden was.

Het is ook mogelijk dat het perceel geen bouwzone is geworden. Dan mag je er evident niet op bouwen. Je moet dan nog steeds met de regels van de stedenbouw en andere reglementen rekening houden.  

Vraag: Wanneer heb je een milieuvergunning nodig?

De milieuvergunning is nu geïntegreerd in een enkele ruimere vergunning, namelijk de omgevingsvergunning. Je hebt er een nodig voor alle handelingen die vroeger qua milieu- en stedenbouwkundige zaken meldingsplichtig of vergunningsplichtig waren. 

In bepaalde gevallen zijn er ook lokale regels van toepassing waardoor er een vergunningsplicht is. 

Vraag: Waar vraag je een milieuvergunning aan? 

De milieuvergunning is sinds 2017 onderdeel van de omgevingsvergunning geworden. Het bevoegde loket is het omgevingsloket. Hier moet je de omgevingsvergunning – de vroegere milieuvergunning – aanvragen. Hierna zal een openbaar onderzoek en een adviesronde worden georganiseerd.