IT contracten laten nakijken en waar let je op

Tegenwoordig gaan meer en meer mensen aan de slag als freelancer, vooral in de IT-sector is het statuut zeer populair. Als IT freelancer werken, heeft dan ook veel voordelen. Helaas zijn er echter ook enkele nadelen aan verbonden.

Als je freelancet, werk je namelijk vaak voor grotere ondernemingen en bedrijven die juridisch een stuk sterker zijn dan jij. Zolang je goede contracten en voorwaarden hanteert, hoeft dat echter geen probleem te zijn. 

Maar hoe ziet het perfecte freelance contract eruit, en wat als je klant er zelf een op tafel legt? Hieronder geven we je praktische tips en leggen we je uit wat er in een overeenkomst moet staan, zodat je jouw IT freelance contract kunt nakijken!

Onze tips voor het nakijken van je eigen IT freelance contract 

Heb je zelf een IT freelance contract opgesteld? Dan heb je een slimme keuze gemaakt! Zo weet je immers precies wat erin staat. Wanneer je zelf zo’n overeenkomst maakt, ligt de verantwoordelijkheid wel bij jou en is het dus belangrijk dat je niets vergeet. Door onze tips hieronder te volgen, zal dat echter niet gebeuren!

Controleer of alle basisgegevens aanwezig zijn

Elk freelance contract moet enkele standaardgegevens bevatten, denk hierbij aan: de identificatie van beide partijen, de diensten die worden verricht, de vergoeding voor die prestaties en het einde van de overeenkomst (bepaalde/onbepaalde duur). 

Hoewel het ontbreken van een van deze gegevens hoogstwaarschijnlijk wordt opgemerkt door je klant, kun je best even nakijken of ze allemaal aanwezig zijn om te vermijden dat je onprofessioneel en slordig overkomt.

IT freelance overeenkomsten controleren

Controleer of je de juiste clausules hebt gebruikt

Wanneer je een IT freelance contract nakijkt, is het belangrijk om ook even te controleren of je de juiste clausules hebt gebruikt. Hieronder hebben we enkele clausules opgelijst die belangrijk kunnen zijn:

  • Vroegtijdige stopzetting

Is je contract van onbepaalde duur of wil je een vroegtijdige beëindiging van het contract mogelijk maken? Dan is het cruciaal dat je de consequenties van zo’n opzegging beschrijft.

Mag je klant het al afgeleverde werk gebruiken? Mag je klant de opdracht aan een andere freelancer geven om het af te werken? Wat met betalingen die nog niet verricht waren? Het zijn allemaal voorbeelden van vragen die je jezelf moet stellen bij het nakijken van een IT freelance contract.

  • Intellectuele rechten

Als freelancer beschik je over het intellectuele recht van alles wat je creëert, denk bijvoorbeeld aan: logo’s, brochures, websites en teksten. De meeste freelancers willen deze intellectuele rechten meteen overdragen aan hun klant.

Wie in de IT-sector aan het werk is, zal die rechten echter niet altijd willen overdragen. Wanneer je bijvoorbeeld een software installeert bij je cliënt, zal je dus een licentie overeenkomst moeten afsluiten. 

Denk hij het nakijken van je IT freelance contract dus altijd goed na of er wel of geen overdracht is van intellectuele eigendomsrechten. Indien er geen transfer is, moet je waarschijnlijk een licentie overeenkomst sluiten.

  • Aflevering 

Je klant zal er hoogstwaarschijnlijk niet mee instemmen om alles op voorhand uit te betalen. Je ontvangt dan een deel van je vergoeding na het afleveren van je werk. Het is dus zeer belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn omtrent deze aflevering en eventuele revisies op vraag van je klant. Zorg ervoor dat deze afspraken niet alleen mondeling maar ook schriftelijk zijn vastgelegd in je contract.

  • Geheimhouding

Vind je zelf en/of je klant het belangrijk dat bepaalde informatie vertrouwelijk blijft tijdens en na de uitvoering van de opdracht? Dat moet je nakijken of je contract een clausule m.b.t. die geheimhouding bevat. Daarin moet specifiek vermeld staan over welke informatie het gaat.

  • Niet-concurrentiebeding 

Hoewel we je aanraden om hier voorzichtig mee om te gaan, is een niet-concurrentiebeding soms noodzakelijk. Dit houdt in dat je geen bedrijf mag opstarten dat zal concurreren met je opdrachtgever, geen informatie mag uitwisselen met rechtstreekse concurrenten van je klant en niet mag samenwerken met klanten van je opdrachtgever.

Maar nogmaals: let hiermee op. Een niet-concurrentiebeding mag geen te grote consequenties hebben op jouw werk, je bent als freelancer tenslotte onafhankelijk.

Let op, een indexatieclausule is niet geldig!

Een door je klant voorgesteld IT Freelance contract nakijken: onze tips 

Zeker wanneer je met grote bedrijven werkt, is de kans groot dat zij je een contract voorstellen. In dat geval is het belangrijk om dit IT freelance contract grondig na te kijken vooraleer je het ondertekent. Dat is uiteraard geen eenvoudige taak, maar met onze tips wordt het al een stuk gemakkelijker!

Weet dat er ruimte is voor onderhandelingen

Grote bedrijven hebben vaak een soort ‘standaardcontract’ voor alle freelancers waarmee ze samenwerken. Er zal dus niemand zijn die je raar aankijkt als je een aanpassing voorstelt, integendeel: een freelance contract blindelings tekenen oogt redelijk onprofessioneel!

Controleer dat je goed beschermd bent door het contract

Als een bedrijf zelf een overeenkomst voorstelt, mag je er zeker van zijn dat er niets instaat dat nadelig kan zijn voor hen. Daar is niets mis mee, zolang dat niet in jouw nadeel kan spelen. 

Daarom is het belangrijk dat je bij het nakijken van een voorgesteld IT freelance contract enkele zaken nagaat, zoals bijvoorbeeld: de betalingstermijn, hoe het contract eventueel beëindigd kan worden (eenzijdig?), de vergoeding voor onvoorzien werk, welke kosten inbegrepen zijn, wie over de intellectuele eigendomsrechten beschikt en of de aansprakelijkheid correct verdeeld is.

Laat je IT freelance contract nakijken door een expert

Laat je jouw IT freelance contract liever nakijken door een expert? Schakel Jouw Jurist dan in, ons team van juristen bekijkt je freelance contract van a tot z en geeft jou juridisch advies zodat je in de toekomst altijd goed beschermd bent! Zo ben je zeker dat je niets vergeet en kan jij je bezighouden met wat je echt graag doet: freelancen. 

Contacteer ons nu

Heb je nog een juridische vraag voor ons, of heb je nood aan advies? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!