Handelshuurovereenkomst laten nakijken of opstellen door een expert

Wanneer je een handelspand wilt verhuren of huren, dan denk je best twee keer na voordat je een handtekening zet onderaan het contract. Doordat de financiële belangen hoog zijn en de duurtijd meestal meerdere jaren is, kunnen onduidelijke of ongunstige clausules grote gevolgen hebben voor je bedrijf.

Wij helpen jou als huurder en verhuurder navigeren door deze speciale regels en zorgen ervoor dat je een waterdicht contract hebt waarmee je optimaal je rechten beschermt. Wij helpen je om 9 jaar – of langer – zorgeloos je handelspand te huren of te verhuren.

Neem nu gratis en vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag snel verder met advies op maat. Je kunt ons contacteren via info@jouwjurist.be of het onderstaande formulier en wij proberen je binnen 24 uur terug te contacteren.


Hieronder lees je meer over wat een handelshuurovereenkomst zo complex maakt en wat de belangrijkste aspecten ervan zijn.

De duur van een handelshuurcontract

Het belangrijkste aspect van de handelshuur is dat de duurtijd verschilt van een gewone huurovereenkomst. De huurder heeft namelijk een significante betere bescherming. Zo is de duur van het contract op zijn minst 9 jaar. Deze termijn begint pas te lopen vanaf het moment dat de huurder het onroerende goed betrekt. Niets houdt de partijen tegen om onderling een termijn van langer dan 9 jaar af te spreken.

Let erop dat de termijn van de huur ook van toepassing is op eventuele woonlokalen die deel uitmaken van het gehuurde goed. Dit is niet het geval wanneer deze woonlokalen nadien erbij gehuurd worden.

Wordt het handelshuurcontract vernieuwd? Dan hoef je dit niet nog eens voor minimaal 9 jaar te doen. Nadien kun je onder bepaalde voorwaarden een kortere huur afspreken.

Belangrijke clausules voor handelshuur

  • Indexering van de huurprijs: Om geïndexeerd te mogen worden, moet er in de handelshuurovereenkomst een indexatieclausule opgenomen zijn. Staat deze er niet in, dan kun je de gehele 9 jaar van de huur niet indexeren, wat kan leiden tot significante huurverliezen.
  • Herziening van de huurprijs: Elke drie jaar kan de huurder of verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen. Dit kan als er omstandigheden zijn waardoor de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt.
  • Opzegmogelijkheden: Als je als verhuurder de mogelijkheid wilt hebben om op te zeggen (zie onder), dan moet dit expliciet in het verhuurcontract staan.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat al deze clausules – en meer – exact op maat van uw onderneming in het contract staat. 

Kan handelshuur zomaar stopgezet worden

Nee, dit is het grote verschil met gewone huur. De huurder kan maar liefst 3 huurvernieuwingen van 9 jaar krijgen. Daardoor staat de huurder heel sterk in zijn of haar schoenen wanneer deze de huur wil verlengen.

De huurder heeft wel de mogelijkheid om elke drie jaar de handelshuur te beëindigen als hij op zijn minst 6 maanden op voorhand laat weten dat hij de huur wil opzeggen.

De verhuurder kan slechts om de drie jaar opzeggen indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • Deze mogelijkheid tot voortijdige beëindiging moet uitdrukkelijk voorzien zijn in de huurovereenkomst;
  • De verhuurder of zijn naaste familieleden moeten het pand zelf betrekken;
  • De opzegging wordt gegeven minstens 1 jaar voor het verstrijken van de driejarige periode. Dit gebeurt per aangetekend schrijven (of deurwaardersexploot) waarin melding wordt gemaakt van de specifieke reden.

Zoals je ziet, vallen en staan de rechten en plichten van de verhuurder met het huurcontract. Daarom is de bijstand van een expert zo belangrijk.

Contacteer ons nu

Wil je 9 jaar (of langer) zorgeloos een handelspand huren of verhuren? Neem dan nu contact op met ons en wij helpen je graag vrijblijvend verder. Wij kunnen zowel een contract voor je opstellen als het nalezen/beoordelen van een bestaand handelshuurcontract.

E-mail ons op info@jouwjurist.be of vul het bovenstaande formulier in.