Freelance contract opzeggen – zo werkt het

//

Jouw Jurist

Soms verloopt de samenwerking tussen een freelancer en een opdrachtgever niet zoals gewenst. Wanneer heronderhandelen geen optie is en de overeenkomst niet vanzelf afloopt, is het vaak noodzakelijk om het freelancecontract op te zeggen.

In dit blogartikel gaan we je vertellen hoe je het contract kunt opzeggen als freelancer en als opdrachtgever. We geven hierbij meerdere opties die in de praktijk worden toegepast. Heb je nog vragen over het opzeggen van je freelancerovereenkomst? Neem gerust contact met ons op via info@jouwjurist.be. Wij helpen je graag zo snel mogelijk verder.

Wat staat in je contract

Lees je contract goed na

De inhoud van het contract dat je aan het begin van je overeenkomst hebt getekend, vormt de leidraad wanneer je de overeenkomst wilt opzeggen. In het contract kunnen verschillende relevante zaken staan voor het geval je wilt opzeggen. Denk maar aan:

  • De opzegtermijnen
  • Vereisten bij het opzeggen van de overeenkomst
  • Schadevergoedingen en boetes bij het verbreken van het contract

Daarom is het van cruciaal belang om belangrijke contracten te laten controleren door een gespecialiseerde jurist. Zo vermijd je onaangename verrassingen achteraf en sta je juridisch sterker in je schoenen.

Is er een opzegtermijn

Staat er in het contract een opzegtermijn? Deze termijn geeft aan binnen welke periode je je opzegging kunt doen. Wanneer je je niet houdt aan deze termijn, is het mogelijk dat er boetes of schadevergoedingen verplicht zijn voor de opdrachtgever of de freelancer.

Freelance overeenkomst opzeggen

Mogelijkheden om op te zeggen

Schriftelijke opzegging

In de regel moet een overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. Stuur een formele opzeggingsbrief naar de opdrachtgever of de freelancer waarin duidelijk staat dat je het contract wilt opzeggen en de datum waarop je wilt dat de beëindiging plaatsvindt.

Wees duidelijk en to the point wanneer je een opzegging doet. Het is raadzaam om een jurist in te schakelen om deze opzegging in goede banen te leiden wanneer je een groot of complex contract opzegt.

Onderhandelen

Wanneer je het contract op goede termen wilt beëindigen of in het geval er boetes en schadevergoedingen zijn vastgesteld voor het opzeggen van het freelancecontract, is onderhandelen een goede optie.

Tijdens een onderhandeling kun je mogelijke oplossingen bespreken voor problemen die zouden kunnen ontstaan bij een opzegging. Ook kun je alternatieven bespreken of een vermindering of kwijtschelding van de schadevergoedingen verkrijgen.

Overgangsperiode

Een mogelijke oplossing om de continuïteit van het project te garanderen, is om het over te dragen aan een andere freelancer. Op die manier verliest de opdrachtgever geen tijd bij het zoeken naar een nieuwe freelancer, waardoor hij vaak meer bereid is om te onderhandelen over het opzeggen van het freelancecontract.

Het omgekeerde kan ook. Wanneer de opdrachtgever een freelanceovereenkomst wil opzeggen, kan hij een andere opdracht verstrekken of deze doorverwijzen naar een andere opdrachtgever om de opzegging soepeler te laten verlopen.

Volg de juiste procedures

Wanneer je een freelance contract opzegt, volg je best de procedures die in het contract en/of in de wet staan. Houd goed bij welke betalingen nog verschuldigd zijn, of er documenten moeten worden teruggezonden of moeten worden verwijderd en hoe dit moet gebeuren. 

Vaak gestelde vragen over een freelance contract opzeggen

Wat is het verschil tussen een overeenkomst van bepaalde duur en van onbepaalde duur? 

Dit zijn verschillende soorten overeenkomsten die verschillen in duur. Een overeenkomst voor bepaalde duur is een contract dat op een specifieke datum eindigt. Een overeenkomst voor onbepaalde duur heeft geen vast eindpunt en kan eindigen aan het einde van een project of wanneer een van beide partijen het contract opzegt.

Hoe lang duurt het om een freelance contract stop te zetten?

De snelheid waarmee de opzegging van kracht wordt, hangt af van het contract. In sommige gevallen is er een opzegtermijn van minimaal een maand, terwijl in andere gevallen de opdracht al de volgende dag beëindigd kan worden.

Moet ik een schadevergoeding betalen als ik een freelance overeenkomst opzeg?

Of je een schadevergoeding of boete moet betalen bij het opzeggen van de overeenkomst, hangt volledig af van wat er in je contract is bepaald. Als er niets wordt vermeld over een schadevergoeding, hoef je in de regel geen vergoeding te betalen.

Geef een reactie