Een deel woning verhuren als bedrijfsruimte: waar moet je rekening mee houden

Heb je een onderneming en voer je (een deel van) het werk thuis uit? Dan kan het interessant zijn om een deel van je woning te verhuren als bedrijfsruimte. Echter is dit niet zo eenvoudig als elke maand een vast huurbedrag over te schrijven van je zakelijke rekening naar je privérekening. 

In dit blog bespreken we de belangrijkste voordelen, nadelen en de wetgeving rond het verhuren van een deel van je woning aan je bedrijf. Heb je hulp nodig met het opstellen van een geldig huurcontract tussen jou en je bedrijf of heb je een juridisch advies nodig? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons via info@jouwjurist.be op en wij helpen je graag verder.

Je woning verhuren aan je eigen onderneming is een stuk complexer dan je zou denken. Om toekomstige fiscale problemen te vermijden is een solide contract een onmisbaar fundament.

Simon Steyaert – Founding Partner

Waarom zou je een deel woning verhuren als bedrijfsruimte

1. Fiscaalvriendelijk

Het verhuren van een deel van je woning, zoals een bureelruimte aan je eigen vennootschap is een efficiënte manier om geld uit de vennootschap te halen.  De reden daarvoor is dat je huurinkomsten voordeliger belast worden dan beroepsinkomsten.

2. Voordelige belasting op huurinkomsten

Zowel de bezoldigingen die je krijgt van je onderneming als huurinkomsten zijn onderworpen aan progressieve tarieven in de personenbelasting. Echter, bij onroerend huurinkomen wordt een kostenforfait van 40% toegepast en zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd. Daardoor is in veel gevallen het fiscaal voordeliger om een deel van je huis te verhuren aan je bedrijf. 

3. Aftrekbaarheid van interesten

Interesten van leningen voor de aankoop, bouw of verbouwing van het verhuurde vastgoed zijn aftrekbaar van het totale belastbare onroerend inkomen. Daardoor kan het belastbaar inkomen aanzienlijk naar beneden gehaald worden en in bepaalde gevallen zelfs naar nul reduceren.

4. Volledige aftrekbaarheid in de vennootschap

De huur die de vennootschap betaalt voor het gebruik van de ruimte is volledig aftrekbaar als kost. Het is wel van belang dat de huurprijs als normaal beschouwd wordt. De prijs dat je vennootschap betaald moet vergelijkbaar zijn met wat je op de markt zou betalen. 

Voordelen deel woning verhuren als bedrijfsruimte

Valkuilen en aandachtspunten

Vanwege het gunstige karakter van huurinkomsten heeft de wetgever beperkingen gesteld om te voorkomen dat bedrijfsleiders een overdreven huur aan hun vennootschap vragen.

  • Herkwalificatiegrens: Huur wordt geherkwalificeerd in een beroepsinkomen als deze hoger is dan 5/3de van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van de verhuurde ruimtes. 
  • Gedeeltelijke herkwalificatie: Als de huurprijs de vastgestelde grens overschrijdt, wordt enkel het gedeelte dat deze grens overschrijdt geherkwalificeerd.
  • Rol van partner: Als je partner mede-eigenaar is van het verhuurde pand maar geen bestuurder van de betrokken vennootschap, dan wordt het huurdeel dat aan je partner toekomt nooit geherkwalificeerd.
  • Invloed van samenlevingsvorm: Bij de analyse van herkwalificatie speelt de samenlevingsvorm en mogelijk het huwelijksvermogensstelsel een rol.
 deel woning verhuren als bedrijfsruimte

Conclusie

Het verhuren van een deel van je woning aan je eigen onderneming kan fiscaal voordelig zijn. Zo is er de lagere belasting op huurinkomsten en aftrekbaarheid van interesten. Beide bieden een efficiënte manier om geld uit de vennootschap te halen. 

Er zijn wel enkele beperkingen waar je moet voor oppassen. Zo is er de herkwalificatie van huur in beroepsinkomen als deze een bepaalde grens overschrijdt, en specifieke regels afhankelijk van je rol in de vennootschap en de samenlevingsvorm.

Het is dus essentieel om een correcte huurprijs vast te stellen en een geldig huurcontract op te laten maken. Voor juridisch advies kun je op Jouw Jurist steunen.

Vaak gestelde vragen 

Waar moet ik op letten om herkwalificatie van huurinkomsten te voorkomen?

Om herkwalificatie te voorkomen, mag de huurprijs niet hoger zijn dan 5/3de van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van de verhuurde ruimtes. Is deze hoger? Dan wordt enkel het deel dat deze grens overschrijdt geherkwalificeerd als beroepsinkomen.

Wat moet ik doen om een huurcontract op te stellen om een deel van mijn woning aan mijn bedrijf te verhuren?

Voor het opstellen van een geldig huurcontract is het belangrijk dat de huurprijs marktconform is en vergelijkbaar met wat een onafhankelijke derde zou betalen. Het contract moet duidelijk de verhuurde ruimtes specificeren en voldoen aan alle wettelijke vereisten. 
Het is aan te raden om juridische hulp in te schakelen voor het opstellen van het contract. Zo voldoe je aan alle fiscale en wettelijke normen. Zo voorkom je een mogelijke dure herkwalificatie van de huurinkomsten te voorkomen.

Kan ik elk deel van mijn woning verhuren aan mijn bedrijf, en zijn er beperkingen?

In principe kun je elk deel van je woning dat geschikt is voor zakelijk gebruik verhuren aan je bedrijf, zoals een kantoorruimte of een werkplaats. Het is belangrijk dat deze ruimte duidelijk afgebakend en uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt.