Agentuurovereenkomst laten nakijken of opstellen België

Wil je een handelsagent inhuren om je onderneming te helpen groeien, of wil je als handelsagent aan de slag voor een bedrijf? Dan weet je vast en zeker hoe belangrijk het is om goede afspraken te maken. Zo vermijd je tijdrovende, uitputtende en vaak durende discussies nadien en is voor elke partij meteen duidelijk wat de verwachtingen, rechten en plichten zijn.

Doordat een agentuurovereenkomst vaak complex is en er heel wat financiële belangen op het spel staan, is de ondersteuning van een gespecialiseerde jurist van groot belang. Door je agentuurovereenkomst te laten nakijken of opstellen door een Belgische expert, kun je erop vertrouwen dat je optimaal bent ingedekt tegen onverwachte omstandigheden.

Neem contact op met ons via info@jouwjurist.be of het onderstaande formulier en wij proberen binnen 24 uur een antwoord op jouw vraag of aanvraag te geven.


Wat staat meestal in een agentuurovereenkomst

Er zijn enkele clausules die meestal in een agentuurovereenkomst staan. We lichten deze hier even toe. 

  • Verplichtingen van de agent: De taken en verantwoordelijkheden van de agent moeten duidelijk omschreven zijn, zodat exact is vastgelegd wat verwacht wordt. Dit zijn zaken zoals het werven van klanten, promotieactiviteiten en het verstrekken van rapportages.
  • Verplichtingen van de principaal: De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn vanuit het standpunt van de agent minstens even belangrijk. Zij moeten bijvoorbeeld zaken doen zoals het verstrekken van voldoende informatie, ondersteuning en marketingmateriaal.
  • Provisie en vergoeding: Een andere kernbepaling in de handelsagentuurovereenkomst is de hoogte van de provisie, de betalingsvoorwaarden en eventuele aanvullende vergoedingen. Deze moeten goed omlijnd zijn, zeker als er vergoedingen zijn die niet op voorhand vaststaan (zoals reiskosten en onkosten).
  • Betalingsvoorwaarden: Uiteraard zijn de betalingsvoorwaarden ook van belang. Je hebt best een stok achter de deur wanneer er discussies ontstaan over de betaling en of de geleverde prestaties deze wel verdienen.
  • Concurrentiebeding: Afspraken over concurrentiebeperking tijdens en na de overeenkomst zijn uiteraard ook een belangrijk aspect, vooral wanneer je stevige concurrentie in je sector hebt.
  • Beëindiging van de overeenkomst: Een vreemd genoeg vaak vergeten clausule is deze die de beëindiging van de overeenkomst regelt. Het is belangrijk om een goed omschreven procedure te hebben om deze overeenkomst stop te zetten wanneer er geschillen ontstaan of als een van de partijen komt te overlijden of failliet gaat.

Ook andere clausules rond geheimhouding, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting kunnen bijzonder nuttig zijn in een agentuurovereenkomst. Bij het opstellen van een internationale agentuurovereenkomst is het de moeite waard om na te gaan wat het optimale toepasselijke recht is. 

Zo biedt het Belgische recht doorgaans een betere bescherming voor de handelsagent dan voor de principaal en vice versa. Uiteraard kun je op ons vertrouwen om het optimale recht voor jouw contract te kiezen en te implementeren.

Wat doen we nog

Naast het bekijken, herschrijven of opstellen van een binnenlandse of internationale agentuurovereenkomst, behandelen we ook nog andere complexe contracten. Denk aan het opstellen van een distributieovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst laten aanpassen. Daarnaast hebben we ook een uitgebreide specialisatie in het opstellen van handelshuurcontracten en woonhuurovereenkomsten.

Kortom, heb je een gespecialiseerde jurist nodig voor je overeenkomsten, dan kun je vertrouwen op de experts van Jouw Jurist om dit voor jou te doen.

Waarom kiezen voor Jouw Jurist

Ervaren partner: Wij hebben de nodige kennis en expertise om je contract van A tot Z te optimaliseren. Ongeacht wat je niche of product is, wij gaan op zoek naar een gebalanceerde agentuurovereenkomst die je optimaal beschermt.

Snelle communicatie: Stel je ons een vraag, zit je met een probleem of heb je een contract nodig? Wij proberen je altijd binnen 24 uur een passend antwoord te geven. Zo zit je nooit lang tegen een juridische hinderpaal aan te kijken.

Flexibel en bereikbaar: Wij weten hoeveel stress een juridisch probleem of onzekerheid met zich kan meebrengen. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar. Zo hoef je nooit lang te wachten op een antwoord en kun je snel schakelen.

Contacteer een gespecialiseerde jurist agentuurovereenkomst

Heb je nog vragen of heb je een expert nodig die je contracten kan nakijken op ongeldige of nadelige clausules?

Wij helpen je graag met het nakijken, herwerken of van nul opstellen van je agentuurcontracten. Dankzij onze uitgebreide ervaring kunnen we je assisteren met zowel agentuurovereenkomsten volgens Belgisch recht als volgens Duits, Engels of ander internationaal recht.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of om een vraag te stellen en wij zorgen ervoor dat je snel een duidelijk antwoord op je vraag hebt.